Καλωσορίσατε

Το Κέντρα Λόγου και Μάθησης Plasis World λειτουργούν από το καλοκαίρι του 2000, με υπεύθυνη την Κλινική Γλωσσολόγο, Εβίτα Ζιούδρου και έχει να επιδείξει σημαντική συμβολή στον τομέα της αποκατάστασης. Η σημερινή μορφή του PlasisWorld αποτελεί απόγονο ανάλογου χώρου, ο οποίος πρωτοπόρησε και ξεχώρισε στον τομέα αυτό ήδη από το 1989.
 
Το έργο μας βασίζεται στην έγκαιρη και πολύπλευρη διάγνωση, η οποία μας επιτρέπει την οργάνωση εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης. Σε ένα πρώτο επίπεδο στοχεύουν στο περιορισμό των δυσκολιών που απορρέουν από τις ιατροπαιδαγωγικές ανάγκες των ατόμων που απευθύνονται σε εμάς. Κατά βάση η θεραπευτική μας προσέγγιση στηρίζεται στη μεγιστοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού με απώτερο στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση.

Με γνώμονα τις παραπάνω παραμέτρους οι ειδικοί, που αποτελούν τον πυρήνα του Plasis World, ετοιμάζουν ευέλικτα προγράμματα, που υποστηρίζονται από έγκυρα διαγνωστικά τεστ, σύγχρονα ψηφιακά προγράμματα και αποτελεσματικές μεθόδους επικοινωνίας.