ΠΡΟΑΝΑΓΡΑΦΩ, Υλικό Σχολικής Προετοιμασίας και Αξιολόγησης

Το Πλάσις βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να αναγγείλει ότι έχει υιοθετήσει στις μεθόδους διδασκαλίας του ακόμα ένα σύγχρονο εργαλείο... Περισσότερα →

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αξιολόγηση: η φύση και η βαρύτητα των διαφόρων προβλημάτων αξιολογείται από ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, σε τακτά χρονικά διαστήματα... Περισσότερα →

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Η Διάγνωση στο ΠΛΑΣΙΣ χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων τις παρακάτω σταθμισμένες για την Ελλάδα δοκιμασίες... Περισσότερα →

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΣ

Ė- vita: Είναι η δική μας μέθοδος αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και πολυετούς χρήσης στη θεραπευτική πράξη...
Περισσότερα →

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΠΛΑΣΙΣ

play /s/SPEECH PATHOLOGY SOFTWARE Διαδραστικές Ασκήσεις με το Φώνημα /ς/
play /r/SPEECH PATHOLOGY SOFTWARE Ασκήσεις με το Φώνημα /r/
Οι Πειρατές ανακαλύπτουν: Γλώσσα & Μαθηματικά, intelearn Multimedia... Περισσότερα →

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΙΣ

Λαβίδες Λογοθεραπείας
Logoarticulator, Εργαλείο για στοματοκινητικό μασάζ και άρθρωση
Talk Tools 1 Σετ Δυσφαγίας με εξειδικευμένα εργαλεία ασκήσεων... Περισσότερα →

Σελίδες: 12