Εργοθεραπεία

Τι είναι εργοθεραπεία
 
Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη εκείνη που σκοπός της είναι να καταστήσει το άτομο λειτουργικό και ικανό να εκτελέσει όλες τις δραστηριότητες που χρειάζεται στη ζωή του. Η εργοθεραπεία χρησιμοποιεί τη δραστηριότητα θεραπευτικά και μέσω αυτής εκπληρώνει το σκοπό της.
 

Οι δραστηριότητες που το άτομο καλείται να επιτελέσει στη ζωή του χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες:
 
- Εργασία-σχολείο
 
- Δραστηριότητες καθημερινής ζωής (αυτοεξυπηρέτηση)
 
- Ελεύθερος χρόνος

Η εργοθεραπεία βοηθάει το άτομο να εκτελέσει επιτυχώς τις παραπάνω δραστηριότητες με τους εξής τρόπους:
 
- Με την άμεση παρέμβαση πάνω στο άτομο προκειμένου να αποχτήσει τις δεξιότητες που χρειάζεται για να επιτελέσει αυτές τις δραστηριότητες, όπως π.χ. λεπτή κινητικότητα, μνήμη, συγκέντρωση, κοινωνικές δεξιότητες
 
- Με παρέμβαση στο περιβάλλον π.χ. διαμόρφωση του σπιτιού με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσπελάσιμο για άτομα με αναπηρικά αμαξίδια
 
- Με παροχή ειδικών βοηθημάτων και εκπαίδευση πάνω σε αυτά, όπως ειδικά κουτάλια, ποτήρια, βοηθήματα για γραφή κ.ά.
 

Το προτέρημα της εργοθεραπείας στην αποκατάσταση είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, είτε είναι παιχνίδι είτε είναι ένα χόμπι, για να εκπαιδεύσει το άτομο σε κάποια δεξιότητα. Έτσι για να μάθει, για παράδειγμα, ένα άτομο να ακολουθεί οδηγίες, μπορεί να χρησιμοποιήσει μια απλή συνταγή σε μια κυρία ή τις μουσικές καρέκλες σε ένα παιδί. Με αυτό τον τρόπο η συνεδρία κυλάει ευχάριστα και η δραστηριότητα αποκτά αξία για το ίδιο το άτομο. 
      
Συμβουλετείτε μας στο facebook!
https://www.facebook.com/pages/Plasis-World-Κέντρα-Λόγου-Μάθησης/253300341364977

ΔΕΠΥ - Προβλήματα Οργάνωσης. Διαχείριση Συμπεριφοράς. Συμβουλές για Γονείς

Εξηγήστε το σχέδιο. Με κατάλληλες για την ηλικία λέξεις και τρόπους, περιγράψτε πως το σχέδιο πειθαρχίας δουλεύει και πως θα εφαρμοστεί. Ο καθορισμός των κανόνων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών ώστε το παιδί να μπορεί να ανταπεξέλθει. Περισσότερα →